Bergsilders fäbod ligger utanför Venjan vid Ogströmmen.
Djuren betade fritt i skogen då marken i byn odlades för mat åt människorna som skulle räcka till under vintermånaderna. På fäboden bodde ”vallkullor”, unga kvinnor och flickor, som tog hand om djuren och tog reda på mjölken och förädlade den till smör, ost och smör som de fraktade ner till byn.
2019 tog vi, Elenor och Martin, över Bergsilder och det är en stor ära att få förvalta detta kulturarv för framtiden.
Just nu jobbar vi för att kunna erbjuda gästerna att bo och dela livet här med oss.

20220624_092549